Safety Seal

Ang BUSINESS ESTABLISHMENT mo ba ay isa sa mga sumusunod?

* Malls

* Wet markets

* Other retail stores

* Restaurants outside Hotels/Resorts

* Fast food, Eateries, Coffee shops, etc.

* Banks, money changers, pawnshops, remittance centers

* Car wash

* Laundry service centers

* Art galleries, libraries, museums, zoo

* Sports centers

* Tutorial, Testing, and Review Centers

* Gyms

* Spas

* Cinemas

* Arcades

* All other private establishments

Apply na ng SAFETY SEAL!

Ang SAFETY SEAL ay patunay na safe pumasok sa isang establishment dahil sumusunod ito sa safety protocols. Kilalanin ang seal na ito, dahil makikita niyo ito sa inyong mga pupuntahan!

Madali lang ang application process! Send an email to safetysealjalajala@gmail.com o tumawag sa 09750859196 para sa impormasyon.