Pre-Registration for COVID-19 Vaccine

Narito na po muli ang link para sa Pre-registration sa COVID-19 Vaccine:

Ito ay bukas para sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas. Bisitahin ang link na ito para magpre-register. Hindi na kailangang pumunta ng Health Center para dito. Kayo ay tatawagan sa numerong inyong ibibigay kung kayo ay kasama sa listahan bago ang petsa ng pagbabakuna.

Link:https://forms.gle/cjTz4xffXqrXXksG8

Source:Municipal Health Office | LGU Jalajala